Instalacje OZE w Gminie Krzczonów
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym, instalacjom fotowoltaicznym i kotłom na biomasę.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory,  instalacje fotowoltaiczne i kotły zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary i kotły Ilość podgrzanej wody
20 0C 161062.27 kWh 6,919,142.86 litrów
30 0C 161062.27 kWh 4,612,761.91 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostanie: 421 instalacji solarnych, 44 kotły na biomasę i 84 instalacji fotowoltaicznych.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 12.28 %.