Instalacje OZE w Gminie Krzczonów

Na mapie zaznaczono instalacje kotłów na biomasę. Dla poprawienia czytelności mapy użyto grupowania (klastry) markerów. Liczby na ikonach klastrów oznaczają ilość instalacji, które zostały zgrupowane w klaster.
Legenda:

kocioł na biomasę ikona
Oznaczenie instalacji kotłów na biomasę